Profile klas

Profile klas I w roku szkolnym 2017/2018:

 • Klasa 1A – aktorska i technik teatralnych.

  Klasa patronacka Teatru Nowego. Cotygodniowe warsztaty teatralne w Teatrze Nowym prowadzone przez zawodowego aktora. Zajęcia kreatywne z edukacji teatralnej prowadzone metodą eksperymentu. Zajęcia z retoryki. Realizacja autorskich spektakli teatralnych. Dyplomatoria w Teatrze Nowym. Udział w festiwalach i przeglądach teatralnych.

 • Klasa 1B 1 – dwujęzyczna z grafiką komputerową.

  Oparta na współpracy z Wydziałem Filologii Angielskiej UAM. Językiem wiodącym będzie język angielski, wybrane przedmioty nauczane dwujęzycznie (np. geografia, informatyka). W oparciu o autorskie programy nauczania wprowadzony zostanie język angielski w biznesie oraz grafika komputerowa.

 • Klasa 1B 2 – logistyczna (mundurowa).

  Klasa patronacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Współpraca z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym. W oparciu o autorski program nauczania realizowane będą warsztaty logistyczne oraz język angielski w biznesie. Klasa oparta o programowo – organizacyjną innowację pedagogiczną. Zajęcia z języka angielskiego realizowane w zakresie rozszerzonym.

 • Klasa 1C 1 – psychologiczno – językowa.

  Klasa patronacka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Ścisła współpraca z uczelnią poprzez udział w licznych projektach, seminariach, warsztatach i wykładach, zapewnia profesjonalne przygotowanie uczniów w zakresie wybranego profilu. Zajęcia z języka angielskiego realizowane w zakresie rozszerzonym.

 • Klasa 1C 2 – dziennikarsko – językowa.

  Klasa akademicka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Ścisła współpraca z uczelnią poprzez udział w konferencjach, projektach, konkursach, warsztatach, debatach. Realizacja przedmiotów według autorskich programów nauczania: retoryka, edukacja filmowa, edukacja medialna. Uczniowie tej klasy zdobyli dwukrotnie tytuł ogólnopolskiego finalisty Olimpiady Medialnej. Zajęcia z języka angielskiego realizowane w zakresie rozszerzonym.

 • Klasa 1D – sportowa.

  Klasa sportowa pod patronatem klubu INEA AZS Poznań nad drużyną koszykarek i klubu OTPS Winogrady nad piłkarzami, klubu WKS Grunwald. Patronat Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Przyrodniczego. Ośrodek Szkoleniowy Piłki Ręcznej. Specjalizacja w zakresie piłki koszykowej, piłki ręcznej, piłki nożnej, piłki siatkowej i lekkoatletyki.Realizacja zajęć według autorskich programów nauczania: fizjoterapia, ratownictwo przedmedyczne. Zajęcia wychowania fizycznego w wymiarze 10 godz./tyg. prowadzone przez trenerów. Do dyspozycji uczniów specjalistyczna baza sportowa ( boisko „Orlik” z zapleczem, stadion piłkarski, dwie sale gimnastyczne, siłownia zewnętrzna, zaplecze lekkoatletyczne). Uczniowie tej klasy osiągają od wielu lat znaczące sukcesy sportowe na szczeblu miejskim , wojewódzkim i ogólnopolskim.
  Obowiązuje test sprawnościowy.