Jak spędzić ciekawie i pożytecznie trzy lata nauki w XX Liceum Ogólnokształcącym? – Wywiad dla WTK

LINK DO WYWIADU